Extra SMTP server

Spolehlivé odesílání e-mailů

z nesdílené IP adresy

Hlavní výhody služby

možnosti konfigurace

Reputace SMTP serveru je přímo úměrná počtu a kvalitě odeslaných e-mailů z jeho IP adresy nebo skupiny IP adres.

Vlastní odchozí IP adresa

Možnost vlastní IP adresy pro jeden nebo více účtů / domén.

   

Podpora nestandardních portů

Služba běží i na nestandardních portech, které nejsou obykle blokovány.

   

SSL/TLS/STARTLS

Podpora všech bezpečnostních standardů komunikace i pro starší e-mailové klienty.

   

Rychlé a spolehlivé odesílání

Odchozí antispamová kontrola probíhá až po převzetí e-mailu.

   
   

Konfigurovatelnost

Individuální nastavení pravidel odchozích e-mailů - blokování/povolení domén.

   

Antispamová kontrola

Kontrolujeme obsah odchozích e-mailů a detekujeme podezřelé příjemce.

   

Individuální limity

Individuální limity na počty odeslaných zpráv z jednotlivých účtů a celé domény.

   

Jednoduché nastavení

Návody, kvalitní telefonická a e-mailová podpora.

Srovnání s běžným SMTP serverem

Funkce SMTP SMTP2
Odesílání e-mailů přes zabezpečenou komunikaci SSL, TLS, nebo STARTLS
Limit počtu odeslaný e-mailů za časovou jednotku
Individuální nastavení limitu počtu odeslaných e-mailů za časovou jednotku
Možnost vlastní IP adresy

Podpora nestandardních portů (4650/5870/12345)

Antispamová ochrana u odchozí pošty
Povolení IP adresy pro připojení k SMTP
Povolení / zakázání odesílání na konkrétní domény

Tarify

Maximalizujeme šance
na doručení vašeho
e-mailu,

minimalizujeme
zneužití vašeho účtu.

Žádný sebelépe zabezpečený sdílený SMTP server se
nevyrovná SMTP serveru, na kterém má zákazník vlastní
odchozí IP adresu.