Odesílání newsletterů

Základní pravidla

  • E-maily rozesílejte pouze adresátům, kteří se zasíláním prokazatelně souhlasili. Pokud to lze, archivujte tento souhlas (odkaz na zaškrtnutý formulář konkrétním klientem, e-mailová zpráva, ze které je zřejmé, že zákazník o zasílání požádal, výpis z logu apod.)
  • E-maily označte jako obchodní sdělení.
  • E-mail musí obsahovat funkční odkaz na odhlášení odebírání dalších e-mailů.
  • Důsledně vyřazujte e-mailové adresy, ze kterých se e-maily vrací jako nedoručitelné.

Dodržujte limity

  • Rozesílejte po dávkách a dodržujte nasmlouvané limity pro vaši službu. Limity jsou stanoveny jak pro jednotlivé účty (e-mailové adresy), tak pro celou doménu.

Co se stane při porušení pravidel?

  • V případě podezření rozesílání spamu, bude odesílání pozastaveno, přezkoumáno našimi administrátory a po dohodě se zákazníkem opět obnoveno. Pokud by se situace opakovala častěji, může být odblokování služeb podmíněno uhrazením poplatku 1000 Kč bez DPH.
  • Při překročení limitů není další pošta přijímána.

Tip

  • Nastavte si u domény DKIM, který slouží k ověření domény odesílatele. Více informací na stránce DKIM podepisování e-mailů
  • Nastavte si u domény SPF, který definuje, za jakých IP adres mohou přicházet e-maily určité domény. Více informací na stránce Nastavení SPF do DNS.