Nastavení SPF / DKIM

Co je SPF

SPF (Sender Policy Framework) je e-mailový validační systém zabraňující podvržení e-mailové adresy odesílatele. Jeho princip spočívá v tom, že cílový mailserver porovnává IP adresu mailserveru (SMTP serveru) odesílatele s existujícím TXT SPF záznamem v DNS domény. Pokud není IP adresa odesílajícího mailserveru uvedena v TXT SPF záznamu v DNS domény, cílový mailserver vyhodnotí e-mail jako spam, odmítne ho nebo ho úplně smaže.

SPF tedy umožňuje specifikovat, které mailservery mohou odesílat poštu dané domény.

Nastavení SPF

Požádejte správce DNS záznamů vaší domény o přidání "include:spf1.c4.cz include:spf2.c4.cz" do SPF záznamu.

Co je DKIM

DKIM (DomainKeys Identified Mail) podepisuje hlavičky odcházejících e-mailů. Cílové mailservery tak mohou zjistit, zda e-mail skutečně pochází ze zdroje, který je uveden jako adresa odesílatele. DKIM podpis v přijatém e-mailu se musí shodovat s veřejným klíčem uvedeným v DNS záznamu domény odesílatele.

Nastavení DKIM

Přidejte si do DNS u správce vaší domény následující TXT záznam.

ceskywebhosting._domainkey 3600 TXT "v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDMOTUhc0mmwuTnP+R76THTLY4aoJdK8GWlVWI/cdmUNztCj7+fs17XtccW2NFDoZWImMYMZXNaP2ZRkuEQkZ7tnkrS+EE8an0E/vR6DKFbSTyObQwf244ddccENcYxDEmOKtd01bhvWNWEPGttT9YD7kb6KMRWPZYAk5SraKtsYQIDAQAB"

Tip

Podrobné návody pro nastavení u Webhostingu C4 jsou kdispozici na stránce DKIM podepisování e-mailů a Nastavení SPF do DNS.