Nastavení odesílání přes SMTP2

Pro nastavení služby použijte následující údaje

SMPT server:

smtp.smtp2.cz

Port:

587*

Zabezpečení: 

STARTTLS nebo TLS

Server vyžaduje autorizaci.

Jméno: 

e-mailová adresa

Heslo: 

námi přidělené nebo nastavené u e-mailové schránky v administraci

* V případě blokace portu 587 poskytovatelem internetu lze využít alternativní porty 5870 nebo 12345, opět se šifrováním STARTTLS nebo TLS. U starších poštovních klientů a aplikací je k dispozici kombinace 465 + SSL.

Přehled podporovaných portů a variant nastavení v různých poštovních klientech najdete zde.