Podporované SMTP porty

Pro bezproblémové připojení ke službě SMTP2 nabízíme standardní i nedstandardní čísla portů s příslušným šifrováním komunikace. Volba portu a typu šifrování záleží na použité aplikaci (obvykle poštovním klientovi) a restrikcích v komunikaci internetových poskytovatelů. Je obvyklé, že poskytovatelé internetu blokují porty 25 a 587, aby přinutili své klienty použít jejich server odchozí pošty. Jen tak mají pod kontrolou odcházející SPAM z jejich rozsahů IP adres.

Pokud to lze, doporučujeme kombinaci

 587 + STARTTLS nebo TLS

V případě blokace portu 587 poskytovatelem internetu lze využít alternativní porty 5870 nebo 12345, opět se šifrováním STARTTLS nebo TLS. U starších poštovních klientů a aplikací je k dispozici kombinace 465 + SSL.

Přehled podporovaných portů

Port 25

Nejčastěji používaný port, který blokuje celá řada poskytovatelů internetu. Tento port by se měl používat pro komunikaci mezi servery, nikoli mezi serverem a klientem, proto jeho používání nedoporučujeme.

Port 587

Správný SMTP port pro komunikaci mezi serverem a klientem. Komunikace probíhá nejprve nešifrovaně - obě strany se dohodnou, zda mohou přejít na šifrovaný přenos a dále komunikace probíhá přes bezpečné TLS.

Port 5870

Nestandardní port, který poskytujeme pro případ, že internetový poskytovatel blokuje port 587. Komunikace probíhá jako u portu 587.

Port 12345

Nestandardní port, který poskytujeme pro případ, že internetový poskytovatel blokuje port 25, 587 nebo 5870. Komunikace probíhá jako u portu 587. Výhoda tohoto portu je, že není nikým blokován.

Port 465

Zastaralý způsob šifrované komunikace, kdy je spojení mezi serverem a klientem navázáno ihned šifrovaně. Tuto variantu umožňujeme pro zachování kompatibility se staršími poštovními klienty (např. Outlook Express).

Port 4650

Nestandardní port, který poskytujeme pro případ, že internetový poskytovatel blokuje port 465. Komunikace probíhá jako u portu 465. Ve většině případů je však stará komunikace navázaná přímo na port číslo portu 465,

Přehled poštovních klientů a aplikací

V tabulce uvádíme otestované kombinace voleb port - způsob šifrování v různých poštovních klientech a aplikacích.

Porty: 25 587 / 5870 / 12345 465 4650
Outlook Express 6  Žádné
SSL
Žádné
SSL
Žádné
SSL
Žádné
SSL
Microsoft Outlook 2016 Žádné
 SSL
 TLS
Automatické
 Žádné
 SSL
 TLS
Automatické
 Žádné
 SSL
 TLS
Automatické
 Žádné
 SSL
 TLS
Automatické
Microsoft Outlook
(Apple/Android)
(Nespecifikuje se) (Nespecifikuje se) (Nespecifikuje se) (Nespecifikuje se)
Mozilla Thunderbird 78.7.1  Autodetekce
 Žádné
 STARTTLS
 SSL/TLS

 Autodetekce
 Žádné
 STARTTLS
 SSL/TLS

 Autodetekce
 Žádné
 STARTTLS
 SSL/TLS

 Autodetekce
 Žádné
 STARTTLS
 SSL/TLS

eM Client 8.1  Nepoužívat zabezpečené připojení
 Použít SSL/TLS pokud je dostupné
 Vynutit použití SSL/TLS
 Použít SSL/TLS na zvláštním portu
 Nepoužívat zabezpečené připojení
 Použít SSL/TLS pokud je dostupné
 Vynutit použití SSL/TLS
 Použít SSL/TLS na zvláštním portu
 Nepoužívat zabezpečené připojení
 Použít SSL/TLS pokud je dostupné
 Vynutit použití SSL/TLS
 Použít SSL/TLS na zvláštním portu
 Nepoužívat zabezpečené připojení
 Použít SSL/TLS pokud je dostupné
 Vynutit použití SSL/TLS
 Použít SSL/TLS na zvláštním portu
SendMails 3.97  Bez zabezpečení
 Zabezpečené
 Zabezp. na vyhr. p.
 Bez zabezpečení
 Zabezpečené
 Zabezp. na vyhr. p.
 Bez zabezpečení
 Zabezpečené
 Zabezp. na vyhr. p.
 Bez zabezpečení
 Zabezpečené
 Zabezp. na vyhr. p.
Acronis True Image 2019

 Žádné
 SSL
 TLS
 TLS, pokud je dostupné

 Žádné
 SSL
 TLS
 TLS, pokud je dostupné
 Žádné
 SSL
 TLS
 TLS, pokud je dostupné
 Žádné
 SSL
 TLS
 TLS, pokud je dostupné
Synology DSM 6.x.x

 Žádné
 SSL/TLS

 Žádné
 SSL/TLS
 Žádné
 SSL/TLS
 Žádné
 SSL/TLS